slide3 slide2 slide1 Slide 4 scheveningen

Onderhoud

Het is voor de bedrijfsveiligheid en voor het behoud van de installatie  belangrijk dat na de oplevering van uw gevelonderhoudsinstallatie alle onderhoudswerkzaamheden binnen de voorgeschreven termijnen worden uitgevoerd.

Laat onderhoudswerkzaamheden- evenals reparaties uitvoeren door Gevel Elan B.V. Deze bezit uitgebreide kennis van uw installatie en beschikt over de noodzakelijke gereedschappen. 

Verricht nooit zelf reparaties, afstel- en onderhoudswerkzaamheden aan uw installatie. Dit geldt vooral voor onderdelen die van belang zijn voor de veiligheid

De onderhoudsplanning van Gevel Elan B.V. is gebaseerd op preventief onderhoud die voor uw installatie van toepassing is en tijdens meerdere beurten per jaar worden uitgevoerd en bestaat uit o.a.:

  • Periodieke inspectie en smering.
  • Jaarlijks onderhoud.
  • Correctief onderhoud.
  • Het oplossen van storingen en reparaties.
  • Jaarlijkse keuring door een keuringsinstantie.
  • Assistentie tijdens de jaarlijkse keuringen.