slide3 slide2 slide1 Slide 4 scheveningen

Certificeringen

Gevel Elan B.V. hecht veel waarde aan de veiligheidseisen van onze opdrachtgevers. Het door Gevel Elan behaalde VCA* certificaat sluit ook precies aan op ons beleid om de werkzaamheden op elke locaties zo verantwoord mogelijk te kunnen uitvoeren.

Voordat wij u onze werkzaamheden starten wordt eerst in kaart gebracht welke risico's er zijn en hoe wij deze kunnen voorkomen. Het voor ieder werk opgestelde veiligheidsplan wordt vooraf met onze opdrachtgevers besproken en zonodig afgestemd op aanvullende eisen.

De monteurs die de werk\zaamheden gaan uitvoeren worden middels een Kick-off meeting geinformeerd over de risico's waarbij het gehele plan met hen wordt doorgenomen.